EVA ŠVANKMAJEROVÁEva-a-Jan-Svankmajer-Chabot-2001

*25. 9. 1940 v Kostelci nad Černými lesy, ✝20. 10. 2005 v Praze

Vystudovala průmyslovou školu bytové tvorby v Praze (1954-58), loutkářskou katedru na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1958-62). Zabývala se malířstvím, keramikou, psala poezii a prózu. Spolupracovala na výtvarné stránce filmů Jana Švankmajera (Kyvadlo, jáma a naděje, Něco z Alenky, Lekce Faust, Spiklenci slasti, Otesánek, Šílení).
Od roku 1970 se účastnila kolektivní aktivity Surrealistické skupiny v Československu.

„Kdyby obrazy a texty Evy Švankmajerové představovaly jen rozklad malířského či básnického objektu, kdyby byly jen cynickým pohrdáním uměleckým řemeslem, které má šidit Krásou tam, kde se lidská schopnost vidět vnitřním zrakem rozpadá do popele lhostejnosti, stěží bychom se zde mohli setkávat s výrazem tak uceleným, který předpokládá jednotu osobnosti s tvůrčí myšlenkou. Nikde tu nejde o libovolné téma, třebaže tvar, ať malířský nebo slovesný, je rozechvěn vnitřním napětím, jakoby se rozbíhal současně do několika významů. Vždycky však tato chvějivá rozbíhavost vyzařuje z určitého výrazného jádra, které začínáme chápat právě ve chvíli, kdy nám uniká, aby bylo viděno odjinud. Přesto, že si tu racionalistická konvence, ani ta nejmódnější, nepřijde na své, jsou tyto imaginativní výboje dokonale komunikativní, přistupujeme-li k nim s pohledem nezkaleným vypočítavostí.
Uvidět neznamená jen dívat se, nýbrž především pochopit tvar či myšlenku ve stavu zrodu, v němž obsahuje víc, než kam dosáhne jejich hotová a znehybnělá podoba. Obsahuje jejich vnitřní dynamiku, vlastní ustalovací proces obrazotvornosti, který využívá všech prostředků, a žádný nepokládá za zavrženíhodný, aby zachytil téměř nevyjádřitelné, ale svrchovaně konkrétní jevy. A tento vnitřní přetlak, který přehodnocuje zavržené i preferované konvence, aby dospěl od příměru, jehož racionální omezení zatěžuje výraz, k metamorfose ve sféře analogie, utváří základ znakového systému Evy Švankmajerové.“

Vratislav Effenberger

Výtvarná spolupráce na filmech:

2005 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Šílení
2000 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Otesánek
1996 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Spiklenci slasti
1994 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Lekce Faust
1987 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Něco z Alenky
1987 – Výtvarník animovaných pasáží programu Laterny magiky Odysseus (režie E. Schorm)
1986 – Výtvarná spolupráce na animovaných částech filmu M. Havase Jost Burgi – demystifikace času a prostoru
1983 – Výtvarná spolupráce na filmu JŠ Kyvadlo, jáma a naděje
1976 – Výtvarná spolupráce na animovaných pasážích programu Laterny magiky Ztracená pohádka (režie J.Jireš)
1971 – Výtvarník filmu J.Brdečky Jsouc na řece mlynář jeden
1968 – Kostýmy k filmu JŠ Zahrada