JAN ŠVANKMAJERPortrait-Jan-Svankmajer-1

se narodil 4. září 1934 v Praze. Středoškolská studia v letech 1950–1954 ve scénickém oddělení Vyšší školy uměleckého průmyslu a studium vysokoškolské v letech 1954–1958 na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (obor loutkářské scénografie a režie) do značné míry předurčily další tvůrčí vývoj. Nestudoval film a jeho techniku – snad i v této skutečnosti je možné hledat důvody nezatíženosti „filmovým uměním“ s jeho přílišnou oddaností technickému médiu i skličující receptivnosti v tomto směru.
V Laterně Magice si poprvé ověřuje některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Tvůrčí mnohostrannost Jana Švankmajera se však vymyká hranicím filmu. Autor je činný v oblasti samostatného výtvarného projevu, jemuž se věnuje od konce padesátých let. Slovesný projev obsahuje především literární scénáře a taktilní básně; činnost teoretická je zaměřena ke zkoumání fenoménu hmatu a imaginace.
Blasfemické černé polohy humoru a ludikativní princip tvoří spolu s nevšední sensibilitou a pronikavým kritickým intelektem určující fasety imaginativní mohutnosti a tvůrčí osobnosti Jana Švankmajera. Jeho tvorba, ať už filmová, výtvarná nebo teoretická, je úzce spjata s kolektivní aktivitou Surrealistické skupiny v Československu.


filmografie:

2018 – HMYZ ( DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
2010 – PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT ( DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
2005 – ŠÍLENÍ (DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
2000 – OTESÁNEK (DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
1996 – SPIKLENCI SLASTI (DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
1994 – LEKCE FAUST (DLOUHOMETRÁŽNÍ FILM)
1992 – JÍDLO
1990 – KONEC STALINISMU V ČECHÁCH
1989 – FLORA
1989 – TMA, SVĚTLO, TMA
1989 – ZAMILOVANÉ MASO
1988 – JINÝ DRUH LÁSKY
1988 – MUŽNÉ HRY
1987 – NĚCO Z ALENKY
1983 – KYVADLO, JÁMA A NADĚJE
1982 – DO PIVNICE
1982 – MOŽNOSTI DIALOGU
1980 – ZÁNIK DOMU USHERŮ
1973-9 – OTRANTSKÝ ZÁMEK
1972 – LEONARDŮV DENÍK
1971 – ŽVAHLAV ANEB ŠATIČKY SLAMĚNÉHO HUBERTA
1970 – DON ŠAJN
1970 – KOSTNICE
1969 – TICHÝ TÝDEN V DOMĚ
1969 – PICKNICK MIT WEISMANN
1968 – BYT
1968 – ZAHRADA
1967 – HISTORIA NATURAE (SUITA)
1966 – ET CETERA
1966 – RAKVIČKÁRNA
1965 – SPIEL MIT STEINEN
1965 – J.S.BACH - FANTASIA G-MOLL
1964 – POSLEDNÍ TRIK PANA SCHWARZEWALDEA A PANA EDGARA